سفارش تبلیغ
صبا ویژنمیترایسم

اگر آریوبرزن سردار سپاه من بود ، آن دنیا را نیز می گرفتم.


نوشته شده در پنج شنبه 90/7/7ساعت 9:42 صبح توسط مهربد یادگاری ( ) |

فرو رفتن در غم و اندوه هیچ کس را در دین مومن نمی سازد.


نوشته شده در سه شنبه 90/4/7ساعت 9:42 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

از دشمن بزرگ نباید ترسید، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت، نه تنها کمک جامعه نیست، بلکه ( همچون ) باری به دوش هموطنانش است.


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/18ساعت 6:48 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

آن که دانست زبان بربست و آن که می گفت ندانست.


نوشته شده در سه شنبه 89/12/10ساعت 10:4 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

کاش می دانستم چه کسی مرا غیبت می کند، چه کسی مرا دشمن می دارد و چه کسی بد مرا می گوید تا او را سیم و زر فرستادمی که چون کار من می کند از دارایی من نیز خرج کند.


نوشته شده در سه شنبه 89/11/26ساعت 6:40 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

 جوینده گوینده است و یابنده، خاموش.


نوشته شده در شنبه 89/11/16ساعت 12:55 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

 

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد ، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است.


نوشته شده در جمعه 89/11/15ساعت 11:23 صبح توسط مهربد یادگاری ( ) |

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.


نوشته شده در چهارشنبه 89/11/13ساعت 12:8 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است.


نوشته شده در سه شنبه 89/11/12ساعت 5:47 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |

راستی ، امانت است و دروغ گفتن خیانت.


نوشته شده در دوشنبه 89/11/11ساعت 6:41 عصر توسط مهربد یادگاری ( ) |


Design By : Pichak